Prognoser og temperaturoptimering til fjernvarmeværker

Heat Solutions

Introduktion

Heat Solutions™ (tidligere kendt som PRESS™) er en integreret produktgruppe af prognose- og optimeringsløsninger til fjernvarmesektoren. Løsningen består af MetFor™, der leverer lokalt kalibrerede vejrudsigter, HeatFor™ der leverer fjernvarmeprognoser af varmebehovet samt HeatTO™, der leverer temperaturoptimering af fremløbstemperaturen. Løsningen giver mulighed for at reducere varmetab og derigennem reducere produktionsomkostninger, varmepris og CO2-udledning samtidig med at forsyningssikkerheden øges.

Individuelle Heat solutions™ tjenester

MetFor

Lokalt optimeret vejrprognoser

Lær mere

HeatFor

Varmelastprognoser til fjernvarmeværker

Lær mere

HeatTO

Temperaturoptimeringen til fjernvarmeværker

Lær mere

HeatPO

Produktionsoptimering til fjernvarmeværker

Lær mere

Fordele

  • Reducerer varmetab, brændselsomkostninger, varmepris og CO2 udledning
  • Øger forsyningssikkerheden
  • Nemt og billigt at installere og vedligeholde med en kort tilbagebetalingstid
  • Pålidelig, stabil og driftssikker løsning med mere end 20 år operationel ”track record”
  • Stor fleksibilitet. Kan konfigureres til forskellige netværkskonfigurationer med eller uden afhængigheder imellem netværk

Heat Solutions™ er en markedsledende løsning, som kræver minimale ressourcer at drifte, men leverer præcise prognoser og store besparelser i forhold til konkurrerende teknologier.

Hvordan virker Heat Solutions™

De tre delløsninger fungerer som et integreret system hvor først MetFor™ laver en lokal kalibreret vejrprognose baseret på 2-3 eksterne vejrudsigter, der vægtes og kombineres med lokale vejrmålinger. Vejrprognosen fødes ind i HeatFor™, der kombinerer dette med historiske varmeforbrugsdata og leverer en præcis varmeprognose. Baseret på varmeprognosen og en række online målinger fra nettet (bl.a. flow, fremløbs -og returtemperatur) kan HeatTO™ optimere fremløbstemperaturen, så varmekundernes behov opfyldes samtidig med at fremløbstemperaturen minimeres.

Løsningen er baseret på selvlærende algoritmer, som løbende selv-kalibrerer og forbedres i takt med, at de modtager data fra fjernvarmenettet.

Løsningen fungerer optimalt med lokale vejrmålinger, men kan også køre på meteorologiske prognoser.

Heat Solutions™ leveres med datavalideringsmodul og data-interfaces som gør det muligt at integrere med SRO-anlæg via tekstfiler, FTP, database adgang eller web-services. Datavalideringsmodulet sikrer at data med fejl identificeres og korrigeres eller erstattes af andre værdier.

Heat Solutions™ kan leveres som en softwarepakke der installeres hos fjernvarmeværket eller som en hosted løsning som ENFOR™ driver og vedligeholder. Endvidere leveres løsningen med forskellige support og vedligeholdelsespakker, som kan tilpasses den enkelte kundes behov.

Egenskaber

  • Selvlærende og selv-kalibrerende algoritmer for prognosticering af vejr og varmebehov samt optimering af fremløbstemperaturen i fjernvarmenet
  • Kan opsættes til enkelte net eller flere net med bindingerne imellem nettene
  • Web-interface med mulighed for at konfigurere og monitorere løsningen
  • Datainterfaces baseret på FTP, SFTP eller web-services, der understøtter tekst filer, XML, SOAP, JSON etc.
  • Kører på Windows og Linux

SE VORES REFERENCER

Du kan finde vores referencer på siden Referencer.

 

 

Additional information

HEATFOR™ BROCHURE

To see more complete details and specifications of the service, download HeatFor™ brochure in PDF format

HEATFOR™ BROCHURE

For at se mere kompliceret detaljer og specifikationer om tjenesten, download HeatTO™ brochure i PDF format

Ready to get started?

Take the next step toward getting more value from your data.