Temperatur-optimering af fjernvarmenetværk

HeatTO

Introduktion

HeatTO™ (tidligere kendt som PRESS-TO™) er et software system til temperatur-optimering af fjernvarmenetværk. HeatTO™ anvender varmelastprognoser og online målinger fra fjernvarmenetværket, til at kontrollere fremløbstemperaturen, således at varmetab, produktionsomkostninger, varmepris og CO2-udledning alle reduceres samtidig med at forsyningssikkerheden øges.

Hvorfor har du brug for HeatTO

Effektiv og pålidelig

HeatTO™ gør det muligt at drive fjernvarmenettet og fjernvarmeproduktionen mere effektivt og pålideligt.

HeatTO ™ optimerer automatisk fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet, hvilket betyder, at fremløbstemperaturen sikrer, at varmekundernes behov opfyldes, samtidig med at fremløbstemperaturen sænkes mest muligt. Dette reducerer varmetab og produktionsomkostninger og derved også varmeprisen.

Forbedrer den grønne profil

Som en ekstra klima-gevinst vil det reducerede brændselsforbrug også ofte lede til en reduceret CO2 udledning, som derved forbedrer den grønne profil af fjernvarmenettet.

Reducerer tab

Som en integreret løsning med de to ENFOR™ tjenester, MetFor™ (lokalt optimeret prognoser) og HeatFor™ (varmelastprognoser), vil man typisk opleve en reduktion af varmetabet med 10-20%, hvilket typisk resulterer i en brændselsbesparelse på 3-5% - eller mere i netværk med store varmetab.

Fordele

 • Reducerer varmetab, brændselsomkostninger og CO2 udledning
 • Øger forsyningssikkerheden
 • Nemt og billigt at installere og vedligeholde med en kort tilbagebetalingsperiode
 • Pålidelig, stabil og driftssikker løsning med mere end 20 år operationel ”track record”
 • Minimal vedligeholdelse og næsten ingen interaktion nødvendig med driften
 • Stor fleksibilitet. Kan konfigureres til forskellige netværkskonfigurationer med eller uden afhængigheder imellem netværkerne

 HeatTO™ er en markedsførende løsning, som kræver minimale ressourcer at drifte, men leverer præcise prognoser og store besparelser i forhold til konkurrerende teknologier.

Hvordan virker HEATTO™

Optimeringsalgoritmerne i HeatTO™ udregner den optimale fremløbstemperatur til fjernvarmenetværket, som opfylder varme-og temperaturbehovene og samtidig reducerer fremløbstemperaturen til et minimum. Ved hjælp af nøjagtige prognoser, online målinger og effektive kontrolalgoritmer kan systemet fjerne unødvendige sikkerhedsmarginer på temperaturen, således at varmetab, brændselsforbrug og CO2 udledningen reduceres.

For optimal drift, anvendes følgende data derfor normalt som input:

 • Lokale målinger af lufttemperatur, vindhastighed, solindstråling, etc.
 • Meteorologiske prognoser af det lokale vejr (typisk 12-18 timer horisont)
 • Online målinger af varmeforbrug, flowhastighed, forbrugs -og returtemperatur på produktionsanlæggene
 • Online temperaturmålinger fra fjernvarmenetværket
 • Konfigurationsparametre, såsom minimum temperatur hos forbrugerne

Det er en fordel at anvende lokale vejrmålinger, men hvis de ikke tilgængeligt, kan systemet bruge meteorologiske prognosedata i stedet.

For en optimal konfiguration integreres HeatTO™ med de to ENFOR™ løsninger:

-       MetFor™ til lokalt optimeret vejrprognoser

-       HeatFor™ til varmelastprognoser  

De tre produkter anvendes problemfrit som en integreret end-to-end løsning til prognoser af varmelast og optimering af temperaturen i fjernvarmenetværket.

HeatTO™ leveres som en integreret tjeneste fra ENFOR platformen, hvilket består af moduler til dataindsamling og validering. Dataindsamlings -og valideringsmodulet indhenter og sikrer at den nødvendige data er tilgængelig og består endvidere af en værktøjskasse til automatisk detektering og korrektion af manglende og/eller fejlagtige målinger. Valideringsmodulet videregiver herefter den validerede data til kernen af HeatTO™ modulerne, som sørger for kontrol og optimering.

ENFOR™ platformen leveres med moduler til overførsel af data ved hjælp af enten FTP, SFTP eller web-tjenester, således at HeatTO™ nemt kan integreres med både vejrstationer, SCADA systemer og andre operationelle systemer.

HeatTO™ er tilgængeligt som en software løsning installeret lokalt på kundens server, eller som en service hosted på en server, som drives og vedligeholdes af ENFOR™.

HeatTO™ leveres med forskellige support, vedligeholdelses -og licenspakker, og kan skræddersyes til kundens specifikationer og individuelle behov.

 

Egenskaber

HeatTO™ har følgende hovedegenskaber:

 • Selvlærende og selv-kalibrerende algoritmer for prognosticering af vejr og varmebehov samt optimering af fremløbstemperaturen i fjernvarmenet
 • Kan styre individuelle netværk eller flere sammenkoblede del-netværk
 • Integrerer problemfrit med:
  • Temperaturmålinger fra fjernvarmenettet
  • Varmelastprognoser (ideelt leveret via HeatFor™)
  • Lokale vejrmålinger
  • Lokalt optimereret vejrprognoser (ideelt leveret via MetFor™)
 • Web-interface med mulighed for at konfigurere og overvåge løsningen
 • Datainterfaces baseret på FTP, SFTP eller web-services, der understøtter tekstfiler, XML, SOAP, JSON etc.
 • Kører på alle almindelige platforme (Windows, Linux osv.)

SE VORES REFERENCER

Du kan finde vores referencer på siden Referencer.

 

 

Additional information

HEATTO™ BROCHURE

To see more complete details and specifications of the service, download HeatTO™ brochure in PDF format

HEATTO™ BROCHURE

For at se mere kompliceret detaljer og specifikationer om tjenesten, download HeatTO™ brochure i PDF format

Ready to get started?

Take the next step toward getting more value from your data.